Müügitingimused

1. ÜLDINE

1.1. Tingimused kehtivad www.annipesa.eu müügikeskkondade  (E-pood) omaniku Anni Pesa OÜ (Kaupmees), Paekaare 52-60, 13613 Tallinn, Eesti, registrikood 14193818, info@annipesa.eu ja ostu sooritanud isiku (Klient) vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.
1.3. Kaupmees võib muuta E-poe üldtingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muutustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND

2.1. Esitatud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisi käsitlemistasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.


3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Toode lisatakse ostukorvi peale toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel nupu „Lisa ostukorvi“ vajutamist.
3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada.
3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis vajutada nuppu „Vormista tellimus“ – klient suunatakse tellimuse vormistamise lehele. Peale vajalike andmete sisestamist suunatakse klient makseviisi valiku lehele.
3.4. Tellimus loetakse vormistatuks peale arve tasumist.
3.5. Peale arve tasumist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus.


4. TASUMINE

4.1. Veebikeskkonnas tehtud tellimuste eest tasutakse 100% ettemaksuna.
4.2. Kliendil on võimalik maksta pangaülekannega, Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay) koostöös Maksekeskuse maksesüsteemiga. Saab maksta ka krediitkaartidega. Tellimuse kinnitamisel suunatakse Teid panka kus ootab ees eeltäidetud maksekorraldus. Arveid saab vaadata ja välja printida Minu konto alt.  Antud makseid vahendab Maksekesus AS.
4.3. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas mida vahendab Maksekeskus AS.
4.4. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus, kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.


5. TOODETE TARNIMINE

5.1. Tooted tarnitakse kliendile Omniva ja ItellaSmartPost pakiautomaadi vahendusel.
5.3. Kui teisiti ei märgitud, tasub saadetise käsitlemise eest klient.  Sõltuvalt sihtkohast on saadetise tasu:
Omniva pakiautomaadid Eestis €3.79.
Itella SmartPost pakiautomaadid Eestis €2.99
5.4. Kauba postitame hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast tellimuse eest tasumist(kui toode on laos). Ostetud kaubad jõuavad Sinule kõige lähemasse Omniva või Itella SmartPosti pakiautomaati(saad valida ise sobivaima pakiautomaadi asukoha). Paki saabumise kohta saad SMS teate. *Kui toode ei ole laos saadaval on toote kättetoimetamise periood 10-22 tööpäeva.

6. TELLIMUSTE TÜHISTAMINE, TOODETE TAGASTAMINE

6.1. Kliendil on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul peale kauba kättesaamist.
Ilmnevad tagastuskulud tasub Klient.
6.2. Klient on kohustatud toote tagastama Kaupmehele 30 päeva jooksul arvates tagastusavalduse esitamisest.
6.3. Toote tagastamise eelduseks on kasutamata toode koos kõigi etikettidega ning pakendiga.
6.4. Toote tagastamise postikulud kannab Klient.
6.5. Tagastamiseks peab saatma e-kirja oma tagastamissooviga info@annipesa.eu
6.6. Tagastame raha 14 päeva jooksul

7. KAUPMEHE POOLNE TELLIMUSE TÜHISTAMINE

7.1. Kliendi tellitud kauba puudumisel tühistab Kaupmees tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt, kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt klienti. Osalise tühistamise korral võib Kaupmees küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümber käimiseks – kas lähetada või samuti tühistada.
7.2. Tellimuse tühistamisel tagastatakse kliendile tasutud summa niipea, kui võimalik, ent mitte hiljem, kui 30 päeva jooksul.

8. GARANTII

8.1. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel teavitage sellest koheselt Kaupmeest.
8.2. Toote tagastamise eelduseks on kliendile väljastatud arve.
8.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korra on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Kaupmehe kulul.
8.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest.
8.5. Kaupmees ei vastuta toote nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, kui:
8.5.1. Toode on halvenenud/kahjustunud Kliendi süül;
8.5.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
8.5.3. Toode on muutunud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1. E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
9.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Kaupmehel puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
9.3. Kliendi ja Kaupmehe vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kaupmees vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

10. TOOTE TELLIMINE

10.1. Juhul kui soovitud toodet Müüjal kohe ei ole, siis on võimalik esitada tellimus. Olenevalt toodete saadavusest on tellimusperiood umbes 1-3 nädalat.

10.2 Tellimuse ettemaks on 50% toote hinnast. Kui klient otsustab mingil põhjuse tellimuse tühistada pärast ettemaksu tasumist, siis tellimusest loobumise trahv on 20% toote müügihinnast.

10.3. Kauba orienteeruva tarneaja määrab Müüja. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest kliendile elektronposti teel.

10.4 Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimusest taganemise korral tagastab müüja kolme tööpäeva jooksul vastava teate saamisest kliendi poolt tasutud müügihinna. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimusest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.

10.5 Müüjal on õigus igal ajal tellimuse täitmisest loobuda, kui tellimuse täitmine osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt elektronposti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud tellimuse täitmisest loobumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul kliendi poolt tasutud müügihinna. Käesolevas punktis sätestatud korras tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.

10.6 Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje Annipesa.eu kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel Annipesa.eu. Kui tellimus on esitatud enne tingmuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.